Sản phẩm

XE NÂNG HÀNG


XE THANG NÂNG NGƯỜI


XE TẢI GẮN CẨU

Xe Tải Hino Gắn Cẩu

Xe tải cẩu Hino 8 tấn FG8JT7A – Cẩu Unic 5 tấn
Xe tải cẩu Hino 8 tấn FG8JT7A – Cẩu Tadano 5 tấn
Xe tải cẩu Hino FC9JLTC 6,4 tấn – Cẩu Unic 3 tấn
Xe tải cẩu Hino FC9JLTC 6,4 tấn – Cẩu Tadano 3 tấn
Xe tải cẩu Hino 5 tấn XZU730 – Cẩu Unic 3 tấn
Xe tải cẩu Hino 5 tấn XZU730 – Cẩu Tadano 3 tấn

XE TẢI THÙNG HINO

Xe Tải Thùng Hino

Xe tải Hino 15 tấn – FL8JW7A – Thùng dài 9,4 m
Xe tải Hino 15 tấn – FL8JT7A – Thùng dài 7,8 m
Xe tải Hino 8 tấn – FG8JT7A – Thùng dài 8,6 m
Xe tải Hino 8 tấn – FG8JP7A – Thùng dài 7,4 m
Xe tải Hino 6.4 tấn – FC9JNTC – Thùng mui bạt dài 7,2 m
Xe tải Hino 6,4 tấn – FC9JLTC – Thùng dài 6,8m

XE BỒN, XE XI-TEC

Xe Xi Téc, Xe Bồn Hino


XE CỨU HỘ, XE CHỞ XE

xe cứu hộ, xe chở xe, xe nâng đầu, xe chở máy công trinh


XE CỨU HỎA

Xe cứu hỏa

Xe Cứu hỏa Hino – FG8JJ7A – Hino 500 series

XE ÉP RÁC, CHỞ RÁC

Xe Môi Trường Hino

Xe ép rác Hino 14m3- FG8JJ7A – Hino 500 series

Zalo: 0913844866

Facebook Chat