XE TẢI THÙNG HINO

Xe tải Hino 15 tấn – FL8JW7A – Thùng dài 9,4 m
Xe tải Hino 15 tấn – FL8JT7A – Thùng dài 7,8 m
Xe tải Hino 8 tấn – FG8JT7A – Thùng dài 8,6 m
Xe tải Hino 8 tấn – FG8JP7A – Thùng dài 7,4 m
Xe tải Hino 6.4 tấn – FC9JNTC – Thùng mui bạt dài 7,2 m
Xe tải Hino 6,4 tấn – FC9JLTC – Thùng dài 6,8m
Xe tải Hino 5 tấn XZU342L Thùng dài 4,5m
Xe tải Hino 5 tấn – XZU730 Thùng dài 5.7m
Xe tải 3.5 tấn Hino – XZU352 Thùng dài 5.7m
Xe tải Hino 3.5 tấn Thùng dài 4.5m – XZU342L-130MD
Xe tải Hino 3.5 tấn – XZU720 Thùng dài 5.2m
Xe tải Hino 1.7 tấn – XZU650 – Thùng dài 4.5 m

Xe Tải Thùng Hino

Zalo: 0913844866

Facebook Chat